Announcements

 

 

Спілкування редакції з авторами відбувається в письмові формі. Редакція не проводить консультацій в телефонному режимі щодо вимог до статей, проблематики досліджень, термінів розгляду, тощо. Уся інформація є на сайті видання у розділі ABOUT (ПРО ЖУРНАЛ). Після подання статті через он-лайн систему, автор отримує автоматичного листа з повідомленням, що стаття надійшла до редакції. При виникненні питань стосовно рецензування, редагування рукопису, автор може писати на скриньку ae.fl.kpi@gmail.com. Редакція надає відповідь на листа протягом трьох робочих днів. Перед поданням рукопису, пропонуємо ознайомитись з відповідями на найбільш типові запитання від авторів