DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.124677

IMPLEMENTATION OF GRAMMAR-TRANSLATION METHOD OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN ENGLISH TEXTBOOKS OF BUKOVYNA (1872-1900)

Bohdana Labinska, Oksana Tumak

Abstract


The article describes the features of teaching English in Bukovyna (a region in western Ukraine, which was a part of former Austro-Hungarian Empire) in the late 19 century and the manifestation of the European leading pedagogical ideas in English textbooks of the period. The emergence of the English language teaching methodology in Bukovyna is reflected in the school curricula of the region. The functions of foreign language textbooks are presented, which include: communicative; informational; organisational and managerial; developing and educating. English textbooks have been analysed according to these functions and criteria developed in modern methodology. The two main groups of English textbooks were differentiated: grammar references and readers. It was found that the structure and content of English textbooks corresponded to the curriculum approved by the Austro-Hungarian Ministry of Culture and Education. A lot of attention was paid to grammar material which was presented in German (the official language of the Empire) in the form of rules and commentaries; the exercises were mainly translational, reproductive and non-communicative. The reader included literary excerpts of different genres without providing pre-reading or post-reading tasks. The textbooks analysis proved the use of the approaches and principles of the grammar-translation method of teaching foreign languages which implied predominance of learning grammar, writing and translation over speaking.


Keywords


Bukovyna; English textbook; grammar-translation method; content; structure

Full Text:

PDF

References


Borysko, N. F. (1999). Kriterii analiza i otsenki uchebno-metodicheskikh kompleksov po inostrannym yazykam [The criteria of the analysis and evaluation of textbooks and teaching-methodological complexes in foreign languages]. Inozemni movy, 1, 22–25.

Botushanskyi, V. M. (2017). Narysy z istoriyi osvity na Bukovyni (XIX – pochatok XXI st.) [Essays on the history of education in Bukovina (XIX – early XXI cent.)]. Chernivtsi, Ukraine: Tehnodruk.

Gaspey, T. (1883). Englische Konversations-Grammatik zum Schul– und Privatunterricht [English Conversation Grammar for School and Private Classes]. Heidelberg.

Gesenius, H. (1881). Lehrbuch der englischen Sprache [The English Textbook]. Halle.

Kobylyanska, L. I. (1998). Stanovlennya i rozvytok ukrayinskykh narodnykh shkil na Bukovyni (70-ti rr. XVIII – pochatok XX st.) [Formation and development of the Ukrainian folk schools in Bukovina (70s of the XVIII – early XX century)].Unpublished PhD dissertation), Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine.

Labins'ka, B. I. (2013). Istorychni narysy z metodyky navchannya inozemnykh mov na zakhidnoukrayins'kykh zemlyakh (druha polovyna XIX – persha polovyna XX st.) [Historical sketches on the methodology of teaching foreign languages in the Western Ukrainian lands (the second half of the XIX – the first half of the XX century)]. Kyiv, Ukraine: KNLU.

Penishkevych, O. I. (2002). Rozvytok ukrayinskogo shkilnytstva na Bukovyni (XVIII – pochatok XX st.) [Development of the Ukrainian schooling in Bukovyna (XVIII – early XX century)]. Chernivtsi, Ukraine: Ruta.

Petriuk, I. M. (1998). Stanovlennya i rozvytok zahalnoyi serednioyi osvity na Bukovyni (kinec’ XVIII – pochatok XX st.) [Formation and development of general secondary education in Bukovina (late XVIII – early twentieth century)]. Unpublished PhD dissertation), Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine.

Red’ko, V. (2005). Pidruchnyk yak model’ systemy navchannya (Osoblyvosti navchannya inozemnoyi movy uchniv osnovnoyi shkoly kriz’ pryzmu vitchyznyanoho pidruchnykotvorennya) [Textbook as a model of a learning system (Features of teaching foreign language to the students of the secondary school through the prism of domestic textbooks)]. Inozemni movy v navchal’nykh zakladakh, 2, 50–55.

Roman, S. V., Kolominova, O. O. (2006). Funktsiyi pidruchnyka angliys’koyi movy dlya pochatkovoyi shkoly [Functions of English textbooks for the primary school]. Inozemni movy, 1, 51–56.

Rothwell, J. S. S. (1868). Vereinfachte, theoretisch-praktische Schulgrammatik der Englischen Sprache [Simplified, theoretical-practical school grammar of the English language]. München: Verlag von Jul. Grubert.

Seeliger, E. (1877). Englisches Lesebuch für die oberen Klassen höherer Lehr-Anstalten [The English reading book for the upper classes of higher education institutions]. Wien: Fischer.
Copyright (c) 2019 Bohdana Labinska, Oksana Tumak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2410-8286 (Online), ISSN 2409-3351 (Print)