DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.92056

MORAL AND ETHICAL EDUCATION OF YOUTH IN SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL HERITAGE OF SLOBOZHANSHCHINA SCHOLARS (the second half of 19th – early 20th century)

Tetiana Lutaieva

Abstract


The article reveals the issue of moral and ethical education of youth, which found a reflection in the pedagogical heritage of the founders of medical and pharmaceutical education in Slobozhanshchina in the second half of 19th – early 20th century. The author uses general theoretical, comparative, historical retrospective, biographical research methods, as well as the historical actualisation. The article proves that medical scholars and naturalists advocated the idea of the need to develop moral consciousness, moral feelings and beliefs, and to develop habits of moral behaviour of the younger generation and workers of the health care industry. The ideas of the Slobozhanshchina scholars are useful nowadays. They can be used by the health researchers for highlighting the moral traits of the personality in the context of an educational ideal as well as legal regulation of professional and ethical sphere of physicians and pharmacists. These ideas are important for engaging students in charitable activities. Further research is required in the field of Kharkiv University scientific society’s activities in finding the ways of formation of future professionals’ moral personality.


Keywords


moral and ethical education; spirituality; medical and pharmaceutical education; Slobozhanschyna scholars; healthcare

Full Text:

PDF

References


Bakirov, V. et al (Eds.). (2004). Kharkivskyi natsionalnyi universytet im. V. N. Karazina za 200 rokiv [Kharkiv National University named after V. N. Karazina for 200 years]. Kharkiv, Ukraine: Folio.

Byuro chastnogo studencheskogo truda pri Harkovskom universitete. Pervyiy god deyatelnosti dlya perevoda [Bureau of the private student working at Kharkiv University. The first year of operation]. (1901). Zapiski Kharkovskogo universiteta, 4, 37-42.

Hronika i melkie izvestiya. Kharkovskoe meditsinskoe obschestvo [Chronicle and minor news. Kharkiv Medical Society]. (1908). Kharkovskiy meditsinskiy zhurnal 6 (10), 468-470.

Hronika i melkie izvestiya. Kharkovskoe meditsinskoe obschestvo [Chronicle and minor news. Kharkiv Medical Society]. (1910). Kharkovskiy meditsinskiy zhurnal, 10(6), 81-83. Kharkiv, Russian Empire.

Hronika i melkie izvestiya. Kharkovskoe meditsinskoe obschestvo [Chronicle and minor news. Kharkiv Medical Society]. (1914). Kharkovskiy meditsinskiy zhurnal,18 (8), 212-214.

Danilevskyi, V. (1921). Vrach, ego prizvanie i obrazovanie [The doctor, his vocation and education]. Kharkiv, Soviet Union: Vseukr. gos. izd-vo.

Dembo, L. & Valter, F. (1926). Vrachebnaya tayna [Medical secrecy]. Leningrad, Soviet Union: Izd-vo Leningr. med. zhurnala

Derzhavnyi arkhiv Kharkivskoi oblasti [State Archives of Kharkiv region]. (n.d). Fund 667, description 285, case 56.

Kolisnyk-Humeniuk, Yu. (2011). Kontseptualni osnovy formuvannia profesiino-etychnoi kultury maibutnikh medykiv [Conceptual bases of formation of future doctors professional and ethical culture]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity: naukovo-metodychnyi zhurnal, 5, 23-32.

Lutaieva, T. (2015). Problema formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia v naukovo-pedahohichnii spadshchyni vchenykh Slobozhanshchyny (ХIХ – poch. ХХ st.) [The problem of healthy lifestyle formation in the scientific and pedagogical heritage of the Slobozhanshchina scientists (19th – early 20th centuries)]. Teoriia ta metodyka navchannia ta vykhovannia: zb. nauk. pr., 86-95.

Lutaieva, T. (2014). Pedahohichni tsinnosti kharkivskykh osvitian – fundatoriv medychnoi ta farmatsevtychnoi osvity v Ukraini (druha pol. ХІХ – pochatok ХХ st.). [Pedagogical values of Kharkiv teachers – founders of medical and pharmaceutical education in Ukraine (the second half of 19th – early 20th centuries)]. Problemy osvity: naukovyi zbirnyk, 79, 87-93.

Otchet Komiteta Kharkovskoy Vspomogatelnoy Meditsinskoy Kassyi za 1914 god [Report of the Committee of the Kharkov Subsidiary Medical Insurance Fund for 1914 year]. (1915). Kharkovskiy meditsinskiy zhurnal, 3, 1-4.

Protokol zasedaniya obschego sobraniya chlenov uchastnikov Kharkovskoy vspomogatelnoy meditsinskoy kassyi [The session minutes of the general meeting of the auxiliary members of the Kharkiv Medical Fund] (1915). Kharkovskiy meditsinskiy zhurnal, 19 (3), 13-16.

Protokol № 1 publichnogo zasedaniya Kharkovskogo meditsinskogo obschestva [The Protocol №1 of the public meeting of the Kharkiv Medical Society]. (January 18, 1914). Kharkovskiy meditsinskiy zhurnal, 17, 4, 1-20.

Protokol Torzhestvennogo zasedaniya Harkovskogo meditsinskogo obschestva [Protocol of ceremonial meeting of the Kharkov Medical Society] (February 23, 1892). Vladislav Andreevich Frankovskiy. Poluvekovoy yubiley. 1840-1890 [Vladislav Andreevich Frankovskiy. Half-century anniversary. 1840-1890]. Kharkiv, Russian Empire: Tip. V. N. Guseva.

Rohlin, L. (1916).Voprosyi vrachebnoy taynyi [Questions of medical secrecy]. Kharkovskiy meditsinskiy zhurnal, 22 (6-7), 43-54; 105-119.

Romanovskyi, O., Mykhailychenko, V. & Hren, L. (2011). Pedahohika uspikhu [Pedagogy success]. Kharkiv, Ukraine: NTU “KhPI”.

Skvortsov, I. (1901). O narodnom prosveschenii i ob ego organizatsii v Rossii [On public education and of its organisation in Russia]. Kharkiv, Russian empire: Tip. “Yuzhnogo kraya”.

Skvortsov, I. (1903a). O vospitanii nravstvennosti [About the education of morality]. Russkaya shkola, 1, 80-94.

Skvortsov, I. (1903b). O vospitanii nravstvennosti [About the education of morality]. Russkaya shkola, 2, 88-117.

Vorozhbit, V. (2011). Katehoriia dukhovno-moralnoho vykhovannia uchnivskoi molodi v istorii vitchyznianoi pedahohichnoi dumky. [Category spiritual and moral education of students in the history of national educational thought]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy: filosofiia, psykholohiia, pedahohika, sotsiolohiia, 4, 107-118.

Zarubin, I. (1882). Nekrolog Nikolaya Ivanovicha Pirogova: rech, proiznesennaya v torzhestvennom sobranii Imperatorskogo Harkovskogo universiteta. 17 yanvarya 1882 g. [An obituary of Nikolai Pirogov: speech delivered at the ceremonial meeting of the Imperial Kharkov University. January 17. 1882 year]. Kharkiv, Russian Empire: Univers. tip.

Zelins’ka, T. (2014). Ambivalentnist intehralnoho ya ta dezintehralnoho ya v osib yunatskoho viku [Ambivalence of integrated myself – desintegrated myself in adolescence]. Advanced Education, 2, 40-48. http://dx.doi.org/10.20535/2410-8286.39392
Copyright (c) 2017 Tetiana Vasilievna Lutaieva

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2410-8286 (Online), ISSN 2409-3351 (Print)