DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.115448

COMMONLY USED AND TERRITORIALLY MARKED VOCABULARY AS A MEANS OF STYLISING THE COLLOQUIALITY IN THE NOVEL “INAUGURATION” OF MYROSLAV LAZARUK

Maria Tsurkan

Abstract


 The article examines the lexico-semantic groups of commonly used and territorially marked vocabulary as a means of stylising the colloquiality in the modern literary narrative and it also describes the qualitative properties and the stylistic potential of the colloquial vocabulary in the aesthetic language plot of the novel Inauguration by Myroslav Lazaruk. The author considers the stylistically marked words and phrases that provide a general background of the novel and give it the status of a regional vocabulary of colloquial language. Of particular importance are the words that mark the identity of the heroes to the Soviet era with characteristic lexical range.

 


Keywords


prose text; literary narrative; category of colloquiality; stylisation; commonly used territorially marked vocabulary; stylistic functions of colloquial vocabulary

Full Text:

PDF

References


Bartmińskiy, J. (2010). Wspόłczesny język polski. [Contemporary Polish]. Lublin, Poland.

Boyko, N. I. (2006). Ukrayins'ka ekspresyvna leksyka: problemy semantyky i funktsionuvannya. [Ukrainian expressive vocabulary, the semantics and functioning problems]. Unpublished candidate dissertation, Kyiv, Ukraine.

Busel, V. (Eds.) (2005). Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins'koyi movy [Great Dictionary of Modern Ukrainian]. Kyiv, Ukraine: Perun.

Formanova, S. V. (2012). Invektyvy v ukrayins'kiy movi. [Invectives in the Ukrainian language]. Kyiv, Ukraine.

Huyvanyuk, N. V. (Eds.) (2005). Slovnyk bukovyns'kykh hovirok. [Dictionary of Bukovynian dialects]. Chernivtsi, Ukraine: Ruta.

Interv’yu z Myroslavom Lazarukom [Interview with Myroslav Lazaruk] (March, 2010). Retrieved 15 March 2017 from http://litprostir.cv.ua/dialohy-ta-monolohy/nathnennya-%E2%80%93-tse-vyhadka-lyudyna-povynna-pratsyuvaty.htm

Lazaruk, M. (2006). Inavhuratsiya. [Inauguration]. Chernivtsi, Ukraine: Knyhy-XXI.

Mel'nychuk, B. I., & Yuriychuk, M. I. (2003). Pys'mennyky Bukovyny druhoyi polovyny XIX – pershoyi polovyny XX stolittya. Кhrestomatiya [The writers of Bukovina second half of XIX – first half of XX century. Reader]. (Part 2.). Chernivtsi, Ukraine.

Petryshcheva, E. F. (1987). Stіlіstіcheskі okrashennaya leksіka russkoho yazyk [Stylistically colored vocabulary of Russian]. Moscow, Russia.

Pylyns'kyy, M. M. (Eds.) (1982). Vzayemodiya usnykh i pysemnykh styliv movy [The interaction of oral and written language style sheet]. Kyiv, Ukraine.

Rusanivs'kyy, V. M. (Eds.). (1977). Mova i chas: rozvytok funktsional'nykh styliv suchasnoyi ukrayins'koyi literaturnoyi movy. [Language and time: the development of functional styles of modern Ukrainian literary language]. Kyiv, Ukraine.

Slovnyk ukrayins'koyi movy v 11-ty tomakh [Ukrainian language dictionary in 11 volumes] (1970 – 1980). Kyiv, Ukraine.

Stavyts'ka, L. (2003). Korotkyy slovnyk zharhonnoyi leksyky ukrayins'koyi movy [Concise Dictionary of slang lexicon of the Ukrainian language]. Kyiv, Ukraine: Krytyka.

Stavyts'ka, L. (2005). Ukrayins'kyy zhargon: slovnyk [Ukrainian lingo: Dictionary]. Kyiv, Ukraine: Krytyka.

Stavyts'ka, L. (2008). Ukrayins'ka mova bez tabu. Slovnyk netsenzurnoyileksyky ta yiyi vidpovidnykiv. Obstsenizmy, evfemizmy, seksualizmy [Ukrainian language without taboo. Dictionary of foul language and its equivalents]. Kyiv, Ukraine: Krytyka.

Yermolenko, S. (1999). Narysy z ukrayins'koyi slovesnosti. Stylistyka ta kul'tura movy [Essays of Ukrainian broadcast. Stylistics of language and culture]. Kyiv, Ukraine.

Zakrevska, Ya. (Eds.). (1997). Hutsul's'ki hovirky. Korotkyy slovnyk [The hutsul dialects. Concise Dictionary]. Lviv, Ukraine: Ukrainian Institute named after I. Krypyakevych of NAS of Ukraine.
Copyright (c) 2017 Maria Tsurkan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2410-8286 (Online), ISSN 2409-3351 (Print)